Wat moet je doen bij Spoofing

Spoofing is één van de vele vormen van bankrekening oplichting. Héél vervelend als je dát is overkomen.

Spoofing is een vorm van oplichting via de telefoon. Je denkt dat je gebeld wordt door een medewerker van je eigen bank. In het scherm van jouw telefoon zie je soms ook het telefoonnummer van de fraude helpdesk van je eigen bank staan. Je wordt met een zeer overtuigend verhaal benaderd, gemanipuleerd, angstig gemaakt en in goed vertrouwen ga je dan je hele bezit overmaken op een zg. kluisrekening bij jouw of soms zelfs een andere bank. Deze kluisrekening is niets meer dan een gewone bankrekening van een geld-ezel. Binnen enkele minuten wordt het geld weer doorgesluisd en zien slachtoffers hun opgebouwde vermogen totaal verdwijnen.

Als de oplichters vinden dat je niet handig bent met het digitaal verwerken van de gegevens kun je ook voor de keuze worden gesteld om i.p.v. een kluisrekening te openen, je pinpas met pincode mee te geven aan een ‘koerier van de bank’. Deze komt dan langs en knipt (soms) zelfs de pinpas door, die later weer aan elkaar wordt geplakt en snel wordt gebruikt voor geldopnames.

Soms wordt je gevraagd om via een meekijk-app als ‘Anydesk’ of ‘Teamviewer’ de ‘bankmedewerker’ toegang te verlenen tot jouw p.c. of telefoon zodat die je kan ‘helpen’ bij het snel veiligstellen van je geld.

Als je het doorsluizen van jouw geld wilt voorkomen moeten er snel een aantal zaken worden geregeld. (zie hieronder voor het stappenplan)

De afhandeling van jouw zaak kan weken, zo niet maanden duren. Regelmatig met de bank bellen en vragen naar de stand van zaken kán de verwerking bespoedigen. Soms is het voor de bank mogelijk om de bankrekening van de geld-ezel tijdig te blokkeren zodat er een (gedeeltelijk) bedrag kan worden ‘veiliggesteld’. Hiervoor hebben de banken onderling een procedure afgesproken maar deze is tijdrovend. Als jouw oplichting door de bank als spoofing wordt gekwalificeerd dan is de bank, door het Ministerie van Financiën, verplicht om je, uit hun eigen zak, schadeloos te stellen. Voor deze afhandeling heeft elke bank zijn eigen procedure.

Voor andere vormen van bankrekening oplichting kan Stichting GIBO helaas, uit juridische overwegingen, niet behulpzaam zijn. (zie hieronder) Er zijn tientallen vormen van oplichting. Jaarlijks vinden er meer dan 100.000 oplichtingen plaats. Andere vormen van oplichting zijn o.a:

 • Helpdesk fraude (je wordt gebeld door of je denkt te bellen met een ‘bedrijf’ die geen bank is. Microsoft, de Nederlandse Politie, de Hoge Raad, McAffee etc.)
 • Marktplaatsfraude (je denkt wat gekocht te hebben maar er wordt niets geleverd)
 • Whatsappfraude (je wordt gebeld door een familielid of bekende die vraagt of je geld naar hem/haar wilt overmaken om een grote aankoop te doen)
 • Phishing (je klikt op een link waardoor er malware op jouw computer wordt geïnstalleerd en men mee kan kijken in jouw telefoon of computer)

Stappenplan juridische procedure:

 1. Nadat je je realiseert dat je bent opgelicht moet je zo snel mogelijk de bank bellen en je ervaringen vertellen. De bank zal dan de rekening blokkeren. (kan je bij de meeste banken ook via de bank-app zelf doen) Het telefoonnummer van jouw bank vind je prominent op de website van de bank.
 2. De politie bellen voor een aangifte van oplichting en om zo snel mogelijk een proces verbaal op te laten maken. Dit kan online maar ook via een fysieke afspraak.
 3. Een brief of mail schrijven aan de bank waarin je hen aansprakelijk stelt voor de geleden schade. (zie voorbeeldbrief via download GIBO site)
 4. Een kopie van het proces verbaal naar de bank sturen zodat de bank ook precies weet wat er is gebeurd en of het ook inderdaad spoofing is geweest.
 5. Mocht je op meerdere bankrekeningen gespoofd zijn bij meerdere banken dan moet elke bank afzonderlijk worden benaderd op de hiervoor omschreven methode.
 6. Eventueel contact opnemen met Slachtofferhulp voor geestelijke bijstand als de impact van de spoofing nare gevolgen voor je heeft.
 7. De reactie van de bank op de aansprakelijkheidstelling afwachten. Dit kan 6 weken duren.
 8. Indien de aansprakelijkheid door de bank wordt afgewezen kun je hiertegen in beroep gaan. Dit kan wederom 6 weken duren voordat de bank reageert. Desgevraagd kan GIBO je daarbij behulpzaam zijn.
 9. Als het beroep opnieuw wordt afgewezen is een volgende stap een klachtenprocedure aanspannen bij het KiFiD (klachten instituut voor de financiële dienstverlening) Dit moet binnen 3 maanden nadat de bank een definitieve afwijzing heeft gedaan en binnen 1 jaar na de eerste melding van de klacht bij de bank. In deze klacht moeten de argumenten waarom jij denkt dat de bank wel zou moeten terugbetalen worden verwoord. De maximale standaard termijn hiervoor is 3 maanden, maar het KiFiD kan besluiten om uitstel te verlenen.
 10. Het KiFiD zal de bank in de gelegenheid stellen om de argumenten waarom er niet wordt terugbetaald in te dienen.
 11. Het KiFiD zal daarna een hoorzitting beleggen waarbij nogmaals de beide partijen mondeling hun standpunten kunnen toelichten.
 12. Daarna volgt er binnen maximaal 90 dagen een (bindend) advies van het KiFiD.
 13. Indien de bank zich niet aan het bindend advies van het KiFiD houdt of jij het niet eens bent met de uitspraak van het KiFiD, dan kun je naar de rechter stappen. Dat wordt meestal een jarenlang slepende kwestie met hoge kosten voor een advocaat.
 14. Mochten er geen resultaten worden gehaald bij de beroepsprocedures bij bank of via een KiFiD klachtenprocedure dan is het nog mogelijk om gegevens van de geldezel op te vragen bij de betreffende bank (juridisch zijn ze dat verplicht te geven) en via een civiele procedure de schade te verhalen op deze geldezel. Mocht daar geen geld te halen zijn dan zijn er mogelijkheden om een bedrag (is gemaximaliseerd) vergoed te krijgen via het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het ‘Bureau Slachtofferhulp’ kan je daarbij behulpzaam zijn.