Home » Wat moet je doen bij Spoofing

Wat moet je doen bij Spoofing

Spoofing is één van de vele vormen van bankrekening oplichting. Héél vervelend als je dát is overkomen.

Spoofing is een vorm van oplichting via de telefoon. Je denkt dat je gebeld wordt door een medewerker van je eigen bank. In het scherm van jouw telefoon zie je ook het telefoonnummer van de fraude helpdesk van je eigen bank staan. Je wordt met een zeer overtuigend verhaal benaderd, gemanipuleerd, angstig gemaakt en in goed vertrouwen ga je dan je hele bezit overmaken op een zg. kluisrekening van een andere bank. Deze kluisrekening is niets meer dan een bankrekening van een geld-ezel. Binnen enkele minuten wordt het geld weer doorgesluisd en zien slachtoffers hun opgebouwde vermogen totaal verdwijnen.

Als de oplichters vinden dat je niet handig bent met het digitaal verwerken van de gegevens kun je ook voor de keuze worden gesteld om i.p.v. een kluisrekening te openen, je pinpas mee te geven aan een ‘koerier van de bank’. Deze komt dan langs en knipt de pinpas door, die later weer aan elkaar wordt geplakt en snel wordt gebruikt voor geldopnames. Dit valt buiten het begrip ‘spoofing’ zoals de banken dat hanteren en wordt door een aantal banken niet vergoed.

Soms wordt je gevraagd om via ‘Teamviewer’ de ‘bankmedewerker’ toegang te verlenen tot jouw p.c. zodat die je kan ‘helpen’ bij het veiligstellen van je geld. Hierover is nog een juridische discussie gaande.

Als je het doorsluizen van jouw geld wilt voorkomen moeten er snel een aantal zaken worden geregeld:

  • Direct je eigen bank bellen en vertellen wat er is gebeurd. Het telefoonnummer van jouw bank vind je prominent op de website van de bank.
  • Aangifte doen bij de politie. Dit kan online maar natuurlijk is het ook mogelijk om een afspraak te maken.
  • De bank moet aansprakelijk worden gesteld. Dit moet schriftelijk gebeuren met een brief of een mail. In dit bericht vertel je kort wat je is overkomen en dat je de bank aansprakelijk stelt voor deze oplichting. (zie ‘downloads’ voor een voorbeeld brief)
  • Een kopie van het proces verbaal moet naar de bank worden gestuurd. Hieruit kunnen ze afleiden dat je ook daadwerkelijk gespoofd bent.
  • Mocht je op meerdere bankrekeningen gespoofd zijn bij meerdere banken dan moet elke bank afzonderlijk worden benaderd op de bovenstaand omschreven methode.
  • De instructies van de bank afwachten en hierop reageren.

De afhandeling van jouw zaak kan weken, zo niet maanden duren. Regelmatig met de bank bellen en vragen naar de stand van zaken kán de verwerking bespoedigen. Soms is het voor de bank mogelijk om de bankrekening van de geld-ezel tijdig te blokkeren zodat er een (gedeeltelijk) bedrag kan worden veiliggesteld. Hiervoor hebben de banken onderling een procedure afgesproken maar deze is tijdrovend. Als jouw oplichting door de bank als spoofing wordt gekwalificeerd dan is de bank, door het Ministerie van Financiën, verplicht om je, uit hun eigen zak, schadeloos te stellen. Voor deze afhandeling heeft elke bank zijn eigen procedure.

Voor andere vormen van bankrekening oplichting kan Stichting GIBO helaas, uit juridische overwegingen, niet behulpzaam zijn. Er zijn tientallen vormen van oplichting. Jaarlijks vinden er meer dan 100.000 oplichtingen plaats. Andere vormen van oplichting zijn o.a:

  • Helpdesk fraude (je wordt gebeld door of je denkt te bellen met een ‘bedrijf’ die geen bank is. Microsoft, McAffee etc.)
  • Marktplaatsfraude (je denkt wat gekocht te hebben maar er wordt niets geleverd)
  • Whatsappfraude (je wordt gebeld door een familielid of bekende die vraagt of je geld naar hem/haar wilt overmaken om een grote aankoop te doen)
  • Phishing (je klikt op een link waardoor er malware op jouw computer wordt geïnstalleerd en men mee kan kijken in jouw telefoon of computer).

Het heeft pas zin om je bij Stichting GIBO aan te melden als de bank je verzoek om compensatie afwijst. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er sprake is van spoofing zoals hierboven is omschreven. Stuur ons dan als bijlage de afwijzingsbrief van de bank en het proces verbaal. Deze zijn we nodig om te kunnen beoordelen of de bank zich aan de met de Minister gemaakte afspraken heeft gehouden. We zullen je dan laten weten of onze Stichting daarin, al dan niet, actie kan ondernemen.