Nieuwsbrief 29

Gepubliceerd op 4 april 2022 om 17:38

Goedendag allen

Update
Het is weer tijd voor een update maar……… dit is waarschijnlijk ook de laatste nieuwsbrief van onze Stichting. Redenen hiervoor zijn:

 • Het percentage, door de bank terugbetaalde spoofingen is 97%.
 • Het aantal meldingen van nieuwe spoofingen loopt heel snel terug en in de eerste drie maanden van 2022 zijn dat er gelukkig slechts 6 geweest.
 • De juridische redenen om de banken te bewegen om tóch terug te betalen zijn nagenoeg uitgeput.
 • Na 22 maanden intensief speurwerk in processen verbaal, lobbywerk en juridische stappen moet er ook een keer een einde komen aan ons werk.

Dit houdt niet in dat we er helemaal mee stoppen, want er zijn nog steeds een 33-tal gedupeerden die NIET of niet geheel door de banken zijn gecompenseerd. Voor deze 33 zullen we de activiteiten ‘tot aan het gaatje’ voortzetten. We houden ze via individuele mails verder op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar ergens houdt dit ook voor deze laatste 33 op. (tóch nog terugbetalen of er zijn geen mogelijkheden meer te vinden)

De stand van zaken
Er komt gelukkig een einde aan de oplichtingssoort spoofingen. De banken hebben op dit moment 1.030 van de 1.063 gespoofde – en bij ons aangemelde – slachtoffers terugbetaald. (14,7 miljoen euro is teruggekomen) Maar 33 gedupeerden dreigen nu tussen de wal en het schip te vallen. Dat zijn mensen waarbij de spoofing nét iets anders is verlopen dan bij de overige 1.030. (De oudste niet-terugbetaalde spoofing is van 11 november 2019!) Ook alle (op 3 na) door ons aangespannen, KiFiD klachtenprocedures zijn inmiddels door de banken vergoed en op deze manier is er helaas geen jurisprudentie ontstaan over dit onderwerp waar toekomstige spoofing slachtoffers op terug kunnen vallen. De banken hebben hier ‘eieren voor hun geld gekozen’.
Ze hebben nu, na bijna 2 jaar, binnen de Nederlandse Vereniging van Banken, afspraken gemaakt over waar ze gezamenlijk de lijn trekken voor wél en níet (uit coulance) terugbetalen. Dit wordt ook mede als reden aangevoerd om niet terug te betalen. Op deze wijze hebben ze eigenlijk ‘alles juridisch dichtgetimmerd’.

De vormen van spoofingen die door de banken níet worden terugbetaald zijn:

 • Gebeld door een andere bank: De gebelde persoon heeft bankrekeningen bij meerdere banken. De oplichter belt namens bank A maar trekt, en
  passant, ook de bankrekening van de gebelde persoon bij bank B, leeg. Dit is een dubbele spoofing! De ene bank vergoed wél, de nadere bank
  niet.
 • Gebeld door een andere bank: De oplichter zegt te bellen namens bank A, maar de gebelde persoon heeft een bankrekening bij bank B. De oplichter zegt ook namens andere banken te bellen.
 • Gebeld door een andere instantie; De oplichter belt namens politie, de Hooge Raad, De Pinpassen Centrale, Nederlandse Vereniging van Banken,
  een algemene fraude helpdesk, Interpolis, Belastingdienst of – in geval van één expat – door de ambassade van zijn land.
 • Gebeld door je eigen bank en opgelicht met een je eigen Creditcard van VISA/ICS of Mastercard. De oplichter stuurt een zg. bankmedewerker
  langs om de betaalpas(sen) op te halen en neemt ook een creditcard mee welke gebruikt wordt voor vette aankopen. De aankopen zijn wel
  verzekerd maar de transacties door de oplichters als zodanig niet. Bovendien zou een creditcard maatschappij juridisch geen bank zijn. Dit is
  o.i. wel spoofing middels een ‘aankoop op afbetaling’. Bovendien zijn ze wél lid van de Ned. Ver. van Banken.
 • Gebeld door je eigen bank maar opgelicht via jouw zakelijke rekening bij je eigen bank. Zakelijke rekeningen vallen niet onder het besluit van de
  Minister, maar het effect is groot. Veel ZZP ‘ers gebruiken hun zakelijke rekening ook privé en zitten op deze manier niet alleen privé met de
  handen in het haar maar ook is hun zakelijk slagkracht verdwenen.
 • Ook zijn er nog twee gedupeerden die voor een tweede keer zijn opgelicht.

Hoe kunnen gedupeerden misschien tóch hun geld terugkrijgen als ze zijn afgewezen door de bank en het KiFiD?

(Afgelopen zaterdag was dit ook een onderwerp in het NOS-journaal en het geldt voor alle soorten van oplichting)

1. Strafrechtelijk
Als er aangifte is gedaan bij de politie, dan kunnen gedupeerden zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. In het strafproces kunnen zij dan vergoeding voor de door hen geleden schade vragen. In het eventueel daaropvolgend strafproces tegen de verdachte kunnen zij mogelijk hun geld terugkrijgen en, waar nodig, inzage vragen in het strafdossier. Meer informatie hierover kun je vinden op rechtspraak.nl met als zoekopdracht “schadevergoeding slachtoffer”.

2. Civielrechtelijk
Wanneer het Openbaar Ministerie (OM) niet tot vervolging van de verdachte overgaat, kunnen gedupeerden via een civiele procedure mogelijk het geld terug vorderen. Voor een civiele procedure hebben zij de adres gegevens (NAW) nodig. Een bank moet zich echter aan privacy wet- en regelgeving houden en kan daarom niet zomaar de NAW-gegevens geven van de rekeninghouder waar het geld naartoe is overgemaakt. Nederlandse banken ondersteunen vanaf 4 januari 2021 de Procedure ‘NAW-gegevens Begunstigde bij niet-bancaire Fraude (PNBF)’.
Dit proces is er voor slachtoffers van oplichting die via een civiele procedure het eld terug willen eisen. Hiervoor is het nodig dat het slachtoffer van de oplichting aangifte van oplichting heeft gedaan en over het IBAN-nummer van de oplichter beschikt. Het slachtoffer kan dan via zijn eigen bank de NAW-gegevens van de oplichter opvragen. Dat is alleen mogelijk bij een oplichter met een Nederlands IBAN dat begint met de letters “NL”. Een bank kan niet garanderen dat de NAWgegevens an een eigen rekeninghouder juist en actueel zijn. Als gedupeerden
willen dat de bank dit laatste proces voor hen opstart, dan moet er een verzoek hiertoe worden ingediend. Dit verzoek kan men mailen naar de fraudehelpdesk van de betreffende bank.
GIBO gaat zich niet mengen in een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure. Slachtofferhulp Nederland kan daar eventueel bij behulpzaam zijn.

De site van GIBO
De site blijft voorlopig gewoon beschikbaar. De inrichting en de inhoud hebben we wat veranderd. Eventuele nieuwe slachtoffers van spoofing kunnen zich nu met behulp van de GIBO site zelf redden in het proces om het gespoofde geld terug te vragen. Daarnaast is er ook nog de wettelijke plicht om op de site een financiële verantwoording te publiceren. Dit zullen we over 2020 en 2021 binnenkort doen
na een interne verantwoording bij de Raad van Toezicht. Over 2022 zal deze begin 2023 worden geplaatst.

Nog een paar cijfers tot besluit

 • Aantal aanmeldingen bij GIBO sinds mei 2020: 1.160
 • Aantal aanmeldingen van niet-spoofingen maar oa. Whatsapp-, microsoft-,marktplaatsfraude etc.: 97
 • Aantal volledig terugbetaalde spoofingen: 1.030
 • Aantal niet-volledige terugbetaalde spoofingen: 13
 • Aantal in het geheel niet terugbetaalde spoofingen: 20
 • Aantal ontvangen en verzonden mails bij het secretariaat: 22.027
 • Aantal samengestelde dossiers voor beroepen bij banken en KiFiD: 152
 • Aantal opgeslagen Word en Excel bestanden door secretariaat: 1.31

Met vriendelijke groet
Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


«