Nieuwsbrief 28

Gepubliceerd op 14 februari 2022 om 08:57

Goedendag allen

Sinds het kerstoffensief in december en het antwoord hierop begin januari van de ABNAMRO - zoals verwoord in de vorige nieuwsbrief - is er weer het nodige gebeurd en willen we jullie even een update geven van de huidige stand van zaken.

Wat is er gebeurd

 • In navolging van bovenstaande correspondentie hebben we enkele weken terug ook een soortgelijke brief gestuurd aan andere banken waarop we op dit moment nog geen antwoord hebben ontvangen. Bij deze banken lopen nog steeds een aantal spoofingen die nog niet (geheel) zijn opgelost of tussen de wal en het schip zijn terechtgekomen.
 • De publiciteitsgolf via Omroep Max’ Meldpunt en BNN’s programma Kassa! op 7 en 8 januari leverde wederom een groot aantal nieuwe aanmeldingen bij GIBO op. 33 Stuks (16x ABN, 8x RABO,7X ING en 2x Volksbank)
 • Deze nieuwe meldingen bij GIBO betroffen eigenlijk allen oude meldingen van spoofingen uit 2019, 2020 en 2021.
 • In 2022 hebben we tot nu toe slechts 2 nieuwe spoofingen binnengekregen die ook in 2022 zijn gebeurd. 1 Van deze meldingen is inmiddels zeer snel opgelost door de ING en 1 is een gecompliceerde spoofing bij de RABO.
 • De stand op 1 januari van het aantal gedupeerden die niet waren terugbetaald 75. Met de nieuwe aanmeldingen werden dat er dus 108.
 • Alle door GIBO ingediende KiFiD klachten zijn door de ABNAMRO bank uitbetaald, op één na waarvan nog maar een gedeelte is terugbetaald. Op deze manier laat de bank geen jurisprudentie achter voor toekomstige gevallen. Het lijkt er op dat de bank geen risico wilde lopen van een mogelijk voor haar negatieve uitkomst bij KiFiD. En dat terwijl de bank bij hoog en bij laag volhield dat haar beleid het enige juiste was……
 • Deze terugbetalingen vonden plaats in de categorieën: Gebeld door andere bank/instantie, meekijkapp geïnstalleerd, pinpas/pincode gedeeld en basis spoofing.
 • Vanaf de oprichting van GIBO hebben zich 1051 gedupeerden van Spoofing zich bij ons gemeld voor een totaal schadebedrag van 15,25 miljoen euro.
 • Na 1 januari 2022 is er een totaal bedrag retour gekomen van de banken van ruim 9 ton.
 • Op dit moment moet er totaal nog voor 6 ton door de banken worden opgelost.
 • Gezien het feit dat er bij GIBO slechts 1/3 gedeelte van alle spoofingen in Nederland worden aangemeld kunnen voor een compleet inzicht deze
  bedragen en aantallen met drie worden vermenigvuldigd.

De huidige stand van zaken van nog niet terugbetaalde spoofingen is nuals volgt:

 

Genoemde reden van afwijzing Categorie ABN ING Rabo Volksb. Bunq Totaal
Bank aan huis fraude. (pinpas en code meegegeven of doorgegeven)   P     13     1,5       3,5       18
Pinpas meegegeven en gebeld door andere bank PA     1         1
Bank aan huis en teamviewer geïnstalleerd PT   1           1
Pinpasm eegegeven, Teamviewer geïnstalleerd en gebeld door andere bank PTA 1 1       2
Gebeld uit naam van andere partij dan de eigen bank A   6     5       11
Andere bank belde en meekijkapp geïnstalleerd AT     2,5   3   1,5     7
Teamviewer Zoom Anydesk of malware geïnstalleerd. Meekijkapp. T 4 1 4   9
Voor een tweede keer gespoofd 2X   1           1
Zelf betalingen verricht Z 1 1       2
Eerst SMS bericht ontvangen SMS         1 1
Totaal   27 8 12 5 1 53

(De halve getallen geven aan dat sommigen bij twee banken zijn opgelicht)

Tot zo ver voorlopig deze update. Voor bovenstaande 53 gedupeerden is het voorlopig geduldig afwachten totdat de banken genegen zijn om de spoofingen op te lossen. Anders moeten we misschien een keer echt ‘BOOS’ worden op de banken met hun regeltjes en procedures.

Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


«   »