Nieuwsbrief 27

Gepubliceerd op 8 januari 2022 om 11:16

Goedendag allen

Goed nieuws voor ABNAMRO gedupeerden
Op 20 december jl. hebben wij als GIBO een brief verzonden aan de directie én aan de Raad van Commissarissen van de ABNAMRO bank alsmede ook een hartelijke kerstgroet aan een aantal ABNAMRO medewerkers die we hadden leren kennen in de diverse correspondenties met deze bank. Ook aan onze advocaat M. A. Hupkes hadden we gevraagd om de directie van deze bank aan te schrijven. Deze brieven hebben we ook als cc gezonden aan alle ABN gedupeerden die we op dat moment hadden ingeschreven in ons bestand. De inhoud van dit ‘kerstoffensief’ was in het kort: bent u er zich van bewust dat de ABNAMRO-bank een uitzonderingspositie heeft in het toepassen van de door de minister van Financiën bedoelde ruimhartige coulance bij spoofing? Bovendien hadden we een persoonlijke hartenkreet van een zoon van een gedupeerde in onze brief opgenomen.
Gisteravond om 18.11 uur mochten we deze reactie van de ABNAMRO ontvangen.

Geachte heren Groenendijk en Hupkes,

De heer Swaak en diverse andere collega’s hebben uw brieven van 20 december 2021 ontvangen. In deze brieven vraagt u de bank om de coulanceregeling die in het leven is geroepen om klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing, ruimhartiger toe te passen. Wij nemen dit signaal en andere signalen vanuit onze klanten en de media zeer serieus en daarom heeft de bank zich in de afgelopen weken opnieuw gebogen over het vergoedingenbeleid bij fraude.

Dit beleid is er om eenduidig en eerlijk richting onze klant te kunnen handelen. ABN AMRO vergoedt spoofing, ook omschreven als “bank helpdeskoplichting” onder bepaalde voorwaarden uit coulance. We vergoeden dit omdat er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben doordat criminelen de naam en/of het telefoonnummer van de bank misbruiken.
We zien echter dat de fraudeur de klant beweegt om ongebruikelijke handelingen te doen die tevens in strijd zijn met de Veiligheidsregels. Zo worden beveiligingscodes zoals pincodes gedeeld en wordt de betaalpas afgestaan. ABN AMRO is van mening dat de bank, zowel wettelijk als conform de afspraken binnen het coulancekader (NVB, 2 juni 2021), niet verplicht is om de schade te vergoeden wanneer de klant de 5 Veiligheidsregels niet heeft nageleefd.

Toch hebben wij besloten om – geheel onverplicht - de schade voorlopig alsnog uit coulance te vergoeden. Dit doen wij omdat onze gedupeerde klanten er oprecht van overtuigd waren te maken te hebben gehad met een medewerker van ABN AMRO en wij graag ruimhartig willen omgaan met onze klanten. ABN AMRO hecht grote waarde aan het vertrouwen dat klanten in haar stellen en wil dit vertrouwen behouden. Duurzame klantrelaties zijn essentieel voor de bank en het vergoeden van deze schade past in de purpose van de bank ‘banking for better for generations to come’.

Indien de schade in het verleden is ontstaan omdat de klant een medewerker van de bank dacht te spreken, zal deze schade - onder de overige geldende voorwaarden van het coulancekader - vergoed worden, ook als bijvoorbeeld beveiligingscodes of de betaalpas zijn gedeeld met de fraudeur. ABN AMRO beoordeelt diverse dossiers inmiddels opnieuw. Op basis van de specifieke omstandigheden van het dossier zal worden getoetst of de klant alsnog in aanmerking komt voor coulance. In de komende weken zullen we klanten die dit betreft daarover een brief sturen. De eerste klanten hebben deze inmiddels ontvangen.

Ook voor GIBO is preventie een belangrijke doelstelling. Wij doen dan ook een beroep op u. Helpt u ons om de veiligheidsregels nog meer onder de aandacht te brengen bij iedereen. Op de website www.veiligbankieren.nl en onze eigen website www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-bankieren staat veel informatie. Onder andere over het herkennen van fraude en over de mogelijkheid om fraude te melden. Belangrijk voor iedere rekeninghouder om te beseffen is dat persoonlijke codes, waaronder beveiligingscodes en pincodes, maar ook de bankpas zelf met niemand mogen worden gedeeld. Als iedereen zich hieraan houdt dan zal deze vorm van fraude niet langer tot schade en verdriet leiden.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via dit e-mailadres.
Met vriendelijke groet,

Hans Reus | Product Owner Accounts, Payments & Packages
ABN AMRO | Retail | Grid Daily BankingABN AMRO | Retail | Grid Daily Banking

Yvette van Eck | Deputy Head Legal 
ABN AMRO | Legal | Klachtenmanagement

We zijn heel verheugd jullie dit te kunnen meedelen, maar iedereen moet de persoonlijke reactie van de bank afwachten. De reikwijdte van deze brief kan door de bank nog aanvullend worden toegepast op elke individuele spoofing. We gaan maandag in overleg met ons advocatenkantoor een reactie naar de bank formuleren en een lijst toezenden van spoofing gedupeerden die tot op heden nog niet zijn terugbetaald.

Het bestuur van de stichting:
Monique, Freek en Klaas


«   »