Nieuwsbrief 25

Gepubliceerd op 3 december 2021 om 12:03

Goedendag allen,

Voor sommige gedupeerden kan het misschien lijken alsof er weinig of niets gebeurt, maar we kunnen jullie verzekeren dat er achter de schermen elke dag wel wát gebeurt en er ook elke dag wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in ons bestand van gedupeerde spoofing slachtoffers. Momenteel zijn er 990 meldingen van spoofing bij ons binnengekomen voor een totaal schadebedrag van 14,8 miljoen. 78 Personen wachten nog op een terugbetaling (1,4 miljoen).
De laatste data waarop (bij ons gemeld) er een spoofing heeft plaats gevonden is voor ABN 24/10, voor ING 9/11. Het lijkt erop dat de banken dusdanige maatregelen hebben getroffen dat het moeilijker wordt voor oplichters. (of de politie heeft de laatste oplichters nu opgepakt)

Goed nieuws
Voor een 17-tal slachtoffers is er de afgelopen 5 weken goed nieuws gekomen.
De volgende redenen werden aangevoerd om, na een eerste afwijzing tóch terug te betalen:

 • 10x Meekijkapp (teamviewer of anydesk) geïnstalleerd. (7x ABN en 3x Rabo)
 • 3x Pinpas/code meegegeven (2x Volksbank en 1x ABN)
 • 1x Andere bank belde (ING belde ipv ABN zelf)
 • 1x Gebeld door derden (Volksbank)
 • 1x Zelf overboeking gedaan (ABN)
 • 1x Is er een schikking getroffen (Volksbank)

Voortgang dossiervorming
De stand van zaken m.b.t. de procedures die momenteel worden gevoerd of in voorbereiding zijn is als volgt:

 • Er zijn via machtiging aan GIBO 70 opdrachten verstrekt om een dossier te gaan vormen en namens de gedupeerde bij de bank in beroep te gaan of na een tweede afwijzing bij het KiFiD een klachten procedure te starten.
 • Er zijn 15 KiFiD klachten procedures ingediend en er liggen nog 33 klaar om ingediend te worden. We houden rekening met vervaltermijnen en met de werkdruk door een gespreide aanlevering te plannen.
 • Er is nog geen enkele daadwerkelijke KiFiD procedure tot het einde gevoerd. 1 Procedure is voortijdig gestopt doordat de bank alsnog heeft terugbetaald. 1 Procedure is momenteel in bewerking waarbij de bank via KiFiD gedupeerde heeft voorgesteld om alsnog te schikken. Bij dit soort
  zaken hoopt de bank vermoedelijk dat KiFiD niet tot een uitspraak komt omdat dat een precedent werking zou kunnen hebben.
 • Op 15 december is er een hoorzitting bij het KiFiD inzake een pinpas/code spoofing. Hiertoe heeft de ABN-bank ook een eigen advocaat ingehuurd. Het gerenommeerde kantoor en buurman van ABN; Nauta/Dutilh. (de kosten van deze advocaat overtreffen waarschijnlijk de schade van de gedupeerden…)

Antwoorden op de 2de serie Kamervragen
Begin november stuurden we jullie de antwoorden op de 2de serie Kamervragen van Van Nispen (SP). Aanleiding voor die vragen was dat ABNAMRO (in tegenstelling tot de andere banken en in strijd met het coulancebeleid) niet vergoedt als pas en/of code zijn vrijgegeven aan de oplichters. Deze antwoorden hebben we op 8 november met onze advocaat Hupkes besproken. Onze algemene indruk hiervan was: De vragen van Van Nispen (SP) waren goed en steekhoudend maar de antwoorden waren tweeslachtig. Grenzen verschuiven wel iets ten gunste van gedupeerden, maar ook heeft het Ministerie oog voor de banken. (Ons kent ons)
Als je kijkt naar het toetsingskader dan blijft zeker de ABN in gebreke bij het terugbetalen. Het uitgangspunt blijft dat slachtoffers 100% van de schade uit coulance vergoed moeten krijgen. De banken kunnen echter besluiten niet tot coulance over te gaan of de hoogte van de coulance aan te passen in de volgende gevallen:

 1. Het slachtoffer is medeplichtig aan fraude. (We zijn nog geen enkele gedupeerde tegengekomen die willens en wetens heeft meegewerkt aan het verdwijnen van het saldo van zijn eigen bankrekening. Men dacht met een medewerker van de bank te spreken en men was dus te goeder trouw)
 2. Het slachtoffer heeft al eerder een vergoeding voor spoofing ontvangen van dezelfde bank. (dat is nog maar een paar keer voorgekomen en zelfs dan werd er door 1 bank een regeling getroffen)
 3. Het slachtoffer werkt onvoldoende mee aan het fraudeonderzoek van de bank. (We kunnen ons niet voorstellen dat een slachtoffer niet mee wil werken om het gespoofde geld terug te krijgen)

De brief van de minister van 3 november maakt nog eens duidelijk dat de banken er voor gekozen hebben de term “grof Nalatig” NIET te hanteren als afwijzingsgrond. De ABNAMRO handelt dus in strijd met de zelf gemaakte afspraken.

Kassa uitzending
Aanstaande zaterdag 4 december is er weer een uitzending van Kassa waarin spoofing opnieuw wordt behandeld. Niet alleen een update, maar ook nieuwe informatie. Interviews met gedupeerden en rapportages. NPO 1 om 19.05 bij BNN/VARA.

Internationale belangstelling
We kregen een mail vanuit België. Ook daar heeft men te maken met allerlei vormen van spoofing. Een aantal gedupeerden heeft zich daar ook verenigd om in eerste instantie 1 bank waar spoofing wel heel erg vaak voorkomt, aan te pakken. Daar procedures ,regels en wetten in België verschillen van de Nederlandse hebben we na een teams-gesprek afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


 »