Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 24

Nieuwsbrief 24

Gepubliceerd op 14 oktober 2021 om 18:37

Goedendag allen

We zijn al weer een 5-tal weken verder sinds de laatste nieuwsbrief. Ogenschijnlijk is er voor een groot aantal van de gedupeerden sindsdien weinig gebeurd. Maar gelukkig wordt er hier en daar toch voortgang geboekt.

Nieuwe aanmeldingen
Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen van oplichtingen bij ons binnen. In mei 6x, juni 5x, juli 6x, augustus 11x, september 3x en in oktober al weer 7x. Opvallend is hier dat ABN nog steeds, meer dan nadrukkelijk aanwezig is bij deze meldingen, maar er worden ook een paar Binq, Knab en Rabo spoofingen nieuw gemeld. Zowel oude als recente spoofingen. De laatste spoofing datum is van 11 oktober. Het gaat dus nog steeds door en we kunnen de conclusie trekken dat nog niet ‘alle gaten door de banken zijn gedicht’. Helaas!

Opvallende gebeurtenis
Kassa en ook Radar hebben elk één spoofing gedupeerde aan het woord gelaten. Heel opvallend was dat nog net aan het eind van de TV programma’s kon worden gemeld dat beide spoofingen tóch terug zouden worden betaald maar dat dat níet kwam doordat deze personen waren gehoord in het TV programma. Dat geeft te denken! Afwachten dus.

Tweede Kamervragen
De antwoorden van de ministeries zijn nog niet binnengekomen bij de indieners van de SP. De minister van Financiën berichtte op 16 september het volgende:
“Hierbij bericht ik u dat ik de door het lid Van Nispen gestelde schriftelijke vragen over «onduidelijkheid bij gemaakte afspraken door banken inzake het vergoeden van spoofingfraude» (ingezonden op 31 augustus, met kenmerk 2021Z14727) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden, omdat voor de beantwoording nadere afstemming vereist is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden”
Ook afwachten dus!

Categorieën van spoofing
Zoals je waarschijnlijk weet hebben we de verschillende vormen van spoofing in categorieën ingedeeld, want er zijn ook verschillende (groepjes) fraudeurs aan het werk en die hebben allen hun eigen manier van werken en zijn zeer creatief in het verzinnen van nog meer mogelijkheden om rekeninghouders geld afhandig te maken:

Genoemde reden van afwijzing Categorie ABN ING RABO Volksbank Bunq KNAB Totaal
Bank aan huis fraude. (pinpas en code meegegeven of doorgegeven) P 21,5   0,5 1     23
Pinpas meegegeven en gebeld door andere bank PA       1     1
 Pinpas meegegeven en teamviewer geïnstalleerd PT  1           1
Pinpas meegegeven Teamviewer geïnstalleerd en gebeld door andere bank PTA 1           1
Gebeld uit naam van andere partij dan de eigen bank A 6   3       9
Gebeld door derden (politie bp centr.) AD 1     1     2
Teamviewer, Anydesk, Zoom of malware geïnstalleerd T 10   3 1   1 15
In beroep/heroverweging B 2   1       3
Voor een tweede keer gespoofd 2X 1     1     2
Zelf betalingen verricht Z 7   1       8
Onbekend O     1   1   2
Totaal   50,5 0 9,5 5     67

Ook zijn er nog 5 gedupeerden die niet meer reageren op onze berichten. Hierbij gaan we ervan uit dat deze gedupeerden inmiddels ex-gedupeerden zijn en hun geld hebben terugontvangen. Daarnaast zijn er nog 7 gedupeerden waarvoor het moeilijk wordt om hun geld terug te krijgen gezien het verhaal rondom de spoofing. Zij hebben hierover inmiddels van ons bericht ontvangen. (de 0,5 en de 21,5 uit bovenstaand overzicht wordt veroorzaakt doordat iemand bij 2 verschillende banken is opgelicht)

Inmiddels zijn een aantal ex-gedupeerden volledig terugbetaald met vermelding van de volgende redenen:

  • Cat. T: Na ons bezwaar tegen afwijzing: De afdeling Klachtenmanagement heeft besloten om uw schade alsnog te vergoeden Geen reden vermeld door ABN
  • 2x Cat. P: Spontaan alles teruggestort door Volksbank zonder reden en geen bericht vooraf of achteraf.
  • Cat. P: Alles terug ontvangen net vóór de uitspraak van de KiFiD klacht. De ABN heeft eieren voor zijn geld gekozen en wil in deze Cat. P-zaak geen precedent scheppen.
  • 2x Cat, Z: Alles terug. GIBO beroep op afwijzing door ABN gehonoreerd. Wij hebben ons nogmaals zorgvuldig over deze kwestie gebogen. Vanwege een recente verruiming van ons coulancebeleid komt de financiële schade van de heer …….nu wél in aanmerking voor een (coulance)vergoeding.
  • Cat. O: Alles terug. Fouten gemaakt door de Volksbank bij beoordeling.
  • En natuurlijk de twee bovengenoemde terugbetalingen na TV optredens laten zien dat er toch beweging is te constateren in de houdingen van de twee ‘staatsbanken’ ABN en Volksbank.

Lopende procedures
Momenteel hebben zich 49 personen bij ons aangemeld die de procedures (bezwaarschriften en klachten) bij banken en/of KiFiD door ons laten verzorgen. Nog niet alle 49 zijn in werking gezet maar staan wel klaar om te kunnen anticiperen op de uitspraken van andere aangekaarte gevallen en de antwoorden van de Ministeries aan de 2de Kamer.

  • 41 procedures tegen de ABN liggen klaar. (beroepen tegen afwijzingen en klachten via KiFiD.
  • 4 procedures tegen de Volksbank
  • 2 procedures tegen de RABO bank
  • 2 klachten procedures bij de KiFiD (waarvan 1 is afgebroken door voortijdige terugbetaling en 1 welke door de bank is uitbesteed aan een gespecialiseerd advocatenkantoor. Deze laatste klacht kent inmiddels maar liefst 110 pagina’s)

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


«   »