Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 23

Gepubliceerd op 5 september 2021 om 10:19

Kamervragen


De afgelopen dagen hebben we een aantal malen mailverkeer gehad met Tweede Kamerlid van Nispen van de SP. Hetzelfde Kamerlid dat vorig jaar en begin dit jaar ook voor Spoofing gedupeerden Kamervragen heeft gesteld aan de ministers. Onderstaande vragen heeft hij – na overleg met ons - met een fractiegenoot opgesteld:

Vervolgvragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over onduidelijkheid bij gemaakte afspraken door banken inzake het vergoeden van spoofingfraude

 1. Herinnert u zich mijn eerdere vragen over spoofingfraude? 1)
 2. Heeft u inmiddels een beeld bij hoe banken omgaan met het vergoeden van spoofingfraude; zijn er verschillen zichtbaar tussen banken in hoe wordt omgegaan met het vergoeden van spoofingfraude?
 3. Herkent u het beeld dat met name ABN/Amro en de Volksbank, twee banken die nota bene in handen zijn van de Staat, minder snel tot (volledige) vergoeding van spoofingfraude overgaan dan andere banken? Zo ja, hoe verklaart u dat en wat vindt u daarvan?
 4. Klopt het dat ABN/AMRO de afgelopen maanden bij afwijzingen van vergoedingen de omschrijving: ‘grof nalatig’, heeft gehanteerd, terwijl dat begrip in de coulanceregeling niet nader gedefinieerd is?
 5. Hoe verklaart u dat het begrip “grove nalatigheid” niet nader gedefinieerd is in de coulanceregeling, terwijl het toch de nadrukkelijke afspraak was dat banken collectief nog nader zouden gaan uitwerken wanneer er sprake zou kunnen zijn van “grove nalatigheid” bij spoofing?
 6. Wat vindt u van de stellingname van ABN/Amro dat in het geval de bankpas en/of pincode aan de fraudeurs bekend zijn gemaakt er geen sprake is van spoofing en dat compensatie alleen mogelijk is als geld is overgemaakt naar een zogenaamde “kluisrekening” en niet bij andere varianten van spoofing? Is dit in lijn met de afspraken die hierover zijn gemaakt?
 7. Bent u bereid nog eens met de banken om tafel te gaan, daarbij te benadrukken dat, in lijn met de aangenomen motie over het compenseren van slachtoffers van spoofingfraude 2), het zaak is dat slachtoffers zo veel als mogelijk gecompenseerd dienen te worden; en van dat gesprek verslag te doen aan de Kamer?
 • Kamervragen lid Van Nispen (SP), documentnummer: 2021D14499
 • Motie lid Van Nispen (SP), Kamerstuknummer: 35570-VI, nr. 52

Zodra de antwoorden van de ministers binnen zijn zullen we je hiervan in een volgende nieuwsbrief op de hoogte stellen.

BNN/VARA programma Kassa
Afgelopen week is er ook contact geweest met de dames van Kassa. Er zijn een paar video opnames gemaakt naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief. Deze zullen, zoals het nu lijkt, worden uitgezonden op zaterdag 11 of 18 september.

Update 4 september

 • er zijn momenteel 947 meldingen van spoofing bij GIBO binnengekomen. (schade 13,9 miljoen euro)
 • 882 gedupeerden hebben hun geld terug gekregen van de bank (12,8 miljoen euro)
 • 64 personen hebben een afwijzing van de bank ontvangen (waarvan 54x ABNAMRO) (1,1 miljoen euro)
 • Er zijn momenteel 24 zaken in voorbereiding om een klacht neer te leggen bij de KiFiD. Hiervan zijn er 3 al ingediend en is er al één hoorzitting geweest
 • Voor 12 gedupeerden worden individuele beroepen bij de betreffende bank voorbereid of zijn al ingediend

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van de stichting: Monique, Freek en Klaas


 »