Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19

Gepubliceerd op 13 maart 2021 om 12:57

Er komt schot

in de zaak De laatste paar weken zijn er weer veel spoofingen opgelost en terugbetaald en hebben we frequent onderlinge communicatie gehad met de banken en met gedupeerden. De stand van zaken is nu als volgt:

Voortgang terugbetalingen banken
Stand van zaken op 13 maart 2021

ING ABN/AMRO Volksbank Rabo
Aantal gedupeerden 585 189 31 24
Totale schade € 8.884.625,47 € 3.152.984,05 € 355.685,42 € 708.418,79
100% terugbetaalde gedupeerden 534 97 27 21
Terugbetaalde schade € 8.336.366,54 € 1.459.126,86 € 336.207,68 € € 647.352,79
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 8 17 4 1
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 72.252,13 € 166.591,32 € 9.738,87 € 19.998,00
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 51 92 4 3
Saldo nog terug te betalen € 476.006,80 € 1.527.265,87 € 9.738,87 € 41.068,00
Overige banken Bank onbekend Totaal
Aantal gedupeerden 18 58 905
Totale schade € 464.937,80 € 795.241,95 € 14.361.893,48
100% terugbetaalde gedupeerden 11 8 698
Terugbetaalde schade € 328.030,59 € 102.499,00 € 11.209.583,46
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 4 0 34
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 17.091,74 € 0,00 € 285.672,06
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 7 50 207
Saldo nog terug te betalen € 119.815,47 € 692.742,95 € 2.866.637,96

ING
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat we op vrijdag 26 febr. van de ING de lijst met de bij GIBO bekende gedupeerden hadden teruggekregen met diverse opmerkingen hierbij. Onze reactie op deze ING opmerkingen staan in cursieve HOOFDLETTERS hieronder:

1. Veruit de meesten klanten (130) op de lijst zijn gecompenseerd op basis van de door ons toegezegde coulancevergoeding. Tevens is er één klant door ING gecompenseerd voor phishing, een andere klant is reeds gecompenseerd door ABN Amro. In bijgaande lijst hebben deze 132 klanten de status ‘afgerond’.
DEZE GEDUPEERDEN HEBBEN WE EEN MAIL GESTUURD MET HET VERZOEK NIET TE REAGEREN ALS HET BEWEERDE VAN DE ING JUIST WAS. TUSSEN 17 FEBRUARI EN 1 MAART HADDEN 23 PERSONEN ONDERTUSSEN AL AAN ONS DOORGEGEVEN DAT HET GELD WAS TERUGBETAALD EN VAN SLECHTS 2 PERSONEN ONTVINGEN WE EEN REACTIE NA 1 MAART DAT HET GELD WAS TERUGGESTORT. VAN DE OVERIGE 107 PERSONEN HEBBEN WE HELAAS GEEN REACTIE ONTVANGEN EN WE GAAN ER DAN OOK VAN UIT DAT DEZE 107 HUN GELD TERUG HEBBEN ZONDER DAT AAN ONS TE MELDEN.

2. Dan is er een kleine categorie klanten (4) die wel voor de coulancevergoeding in aanmerking komen maar (deels) niet gecompenseerd zijn omdat er nog gelden van een andere bank retour moeten komen na een check met het proces verbaal van de klant. Wij verwachten deze dossiers volgende week af te ronden.
DEZE 4 PERSONEN HEBBEN EEN INDIVIDUELE MAIL VAN ONS GEHAD MET DE REACTIE VAN DE ING EN HET VERZOEK ONS OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN DE ONTWIKKELINGEN. INMIDDELS IS VAN 3 VAN DE 4 EEN REACTIE ONTVANGEN DAT DE GELDEN TERUG ZIJN GESTORT.

3. Op de lijst staan ook klanten (15) die niet in aanmerking voor vergoeding onder het door de ING geformuleerde coulancekader. Het betreft hier klanten waarvan uit onze gegevens blijkt dat zij geen slachtoffer zijn geworden van spoofing maar van een andere vorm van oplichting, zoals hulpvraag-oplichting of helpdeskfraude. Deze vormen van fraude vallen buiten het coulancekader. Voor zover deze klanten ING individueel hebben benaderd zijn deze klanten erover geïnformeerd dat zij niet voor vergoeding in aanmerking komen.
DEZE 15 KLANTEN ZIJN DOOR ONS GEMAILD MET HET VERZOEK TE REAGEREN INDIEN ZE HET NIET MET DE BANK EENS WAREN. 1 PERSOON REAGEERDE MAAR HEEFT INMIDDELS EEN MAIL VAN ONS TERUGGEHAD DAT HET ECHT GEEN SPOOFING WAS MAAR WHATSAPP FRAUDE. DEZE 15 PERSONEN HEBBEN WE UIT HET SPOOFING BESTAND GEHAALD.

4. Tot slot resteert er een categorie klanten die wij niet herkennen. Deze slachtoffers (2) zijn volgens onze gegevens geen klanten van ING of zijn niet herleidbaar op basis van uw informatie (50 klanten). Mogelijk dat hier een fout is gemaakt met de opgegeven IBAN’s of aanvullende persoonsgegevens. Wij zullen uiteraard een aanvullende check doen als de volledige gegevens van deze klanten alsnog wordt overgelegd.
DEZE 52 KLANTEN HEBBEN WE GEMAILD MET HET VERZOEK ZICH BETER KENBAAR TE MAKEN BIJ DE ING ALS HET OOK DAADWERKELIJK 100% SPOOFING IS GEWEEST. 5 PERSONEN HEBBEN INMIDDELS GEMELD DAT ZE HUN GELD TERUG HEBBEN EN 1 GEDEELTELIJK. WE WACHTEN DE REACTIES VAN DEZE GEDUPEERDEN VOORLOPIG AF. GEEN REACTIE = GEEN BEMOEIENIS MEER DOOR GIBO EN WORDEN ZE GEREGISTREERD ALS AFGEWERKT.

Uit deze bovenstaande cijfers en de gegevens uit de ING kunnen we het volgende concluderen:

 • Als de gedupeerden bij de andere banken op eenzelfde manier omgaan met het afmelden bij GIBO dan hebben we momenteel niet meer te maken met 207 onopgeloste spoofingen maar met ongeveer de helft.
 • De ABN/AMRO is momenteel nog bezig om de laatste gedupeerden af te handelen, maar dat zullen er dan geen 92 meer zijn maar een stuk minder.
 • Dit geldt ook voor de gedupeerden die tot op heden niet aan ons hebben doorgegeven bij welke bank ze zijn opgelicht. Voor deze 50 personen kunnen we dan ook helaas niets meer betekenen.
 • Tot eind maart zullen we afwachten welke reacties we nog van de gedupeerden ontvangen, daarna halen we het net op om de losse eindjes (die er zeker zijn) in categorieën te bespreken met de advocaat om daarna al dan niet vervolgstappen te ondernemen.
 • Helaas moeten we vaststellen dat een groot aantal gedupeerden die zich in eerste instantie, al dan niet in paniek, bij ons hebben aangemeld, niet de moeite hebben genomen om zich weer af te melden of te reageren op de vraag naar aanvullende informatie. Nederland is een land met diverse inwoners die verschillend reageren. De niet-afmelders houden er kennelijk geen rekening mee dat een paar vrijwilligers tienduizenden mails hebben verwerkt en duizenden uren hebben gestoken in de oplossing voor spoofing.

Planning voor de komende weken
Nu de activiteiten voor Stichting GIBO m.b.t. de spoofing gedupeerden richting het einde lopen hebben we een planning gemaakt voor de afbouw van onze activiteiten.

 • Eind mei zijn we een jaar bezig geweest voor de spoofing gedupeerden. We hopen dan ook dat we tegen deze tijd de GIBO activiteiten stop te kunnen zetten.
 • De frequentie van de nieuwsbrieven zal omlaag gaan. Niet meer elke 14 dagen een update, maar naar verwachting nog 2 tot 3 maal tot eind mei.
 • Met de gedupeerden die nog niet naar tevredenheid zijn terugbetaald houden we rechtstreeks (op categorie niveau) contact via de mail totdat we met behulp van onze advocaat het onderste uit de kan hebben gehaald. Ook loopt er nog een procedure bij KIFID.
 • De contacten met; Consumentenbond, BNN/VARA’s Kassa!, vrijwilligers, Raad van Toezicht, pers en politiek zullen verder worden afgebouwd.
 • De website zal een meer statisch karakter krijgen waarbij de informatie voor eventuele nieuwe spoofing slachtoffers bereikbaar blijft.

  Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas

 »