Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18

Gepubliceerd op 27 februari 2021 om 16:17

Gebeurt er nog wat?

Als je al je geld terug hebt dan is er veel gebeurd en wil je je normale leven zo snel mogelijk hervatten. Als je nog steeds zit te wachten op de teruggave van je gespoofde geld dan wordt je ongeduldig en denk je dat er weinig of niets gebeurt. Dan mag er wel wat snelheid in het proces komen. Maar achter de schermen gebeurt er wel degelijk het één en het ander. De stand van zaken per 27 februari is als volgt:

ING ABN/AMRO Volksbank Rabo
Aantal gedupeerden 599 186 34 24
Totale schade € 9.010.180,20 € 3.108.224,89 € 380.449,87 € 708.418,79
100% terugbetaalde gedupeerden 399 83 25 21
Terugbetaalde schade € 6.515.373,17 € 1.364.685,40 € 330.257,55 € 627.350,79
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 39 17 0 0
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 552.671,24 € 94.622,18 € 0,00 € 0,00
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 200 143 9 3
Saldo nog terug te betalen € 1.942.135,79 € 1.648.917,31 € 50.192,32 € 81.068,00
Overige banken Bank onbekend Totaal
Aantal gedupeerden 18 57 918
Totale schade € 443.937,80 € 783.871,95 € 14.435.083,50
100% terugbetaalde gedupeerden 9 9 546
Terugbetaalde schade € 317.104,80 € 118.499,00 € 9.273.270,71
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 3 0 59
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 24.091,74 € 0,00 € 671.385,16
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 9 48 412
Saldo nog terug te betalen € 102.741,26 € 665.372,95 € 4.490.427,63

Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief wel een paar nieuwe spoofing meldingen bijgekomen maar er zijn ook een aantal afgevallen omdat het geen spoofing bleek te zijn, maar een andere vorm van fraude.

ING
Van de ING kregen wij via onze advocaat Hupkes op maandag 15 februari het volgende bericht:

Zoals u bekend zijn wij bezig met het vergoeden van de ING klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing. Inmiddels hebben wij alle klanten die zich bij ons hebben gemeld en die slachtoffer zijn geworden van spoofing gecompenseerd. Omdat wij compleet willen zijn en geen klanten over het hoofd willen zien, verzoeken wij u om een lijst van klanten die aangesloten zijn bij Gibo en die hun rekening bij ING aanhouden aan ons te doen toekomen. Dan kunnen wij deze gegevens controleren met onze gegevens om zo na te gaan of wij geen klanten hebben gemist die wel voor de door ons toegezegde coulancevergoeding in aanmerking komen. Graag treed ik met u in contact over hoe wij deze gegevens van u kunnen ontvangen.

Dit bericht was ook verzonden aan de Consumentenbond en aan Kassa. Op dat moment vertelden de door de 603 ING gedupeerden aangeleverde gegevens ons het volgende: 399 hadden inderdaad alles terug ontvangen, 46 hadden een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen en 157 ING gedupeerden hadden nog helemaal niets terug. Natuurlijk had nog niet iedereen aan ons doorgegeven dat ze hun gespoofde geld terug hadden maar ruim 200????? Daarom is het van belang dat iedereen aan ons meldt als het geld retour is gekomen. 2 Dagen later, op 17 febr. had de ING een lijst in zijn bezit met alle ING gedupeerden. Gisteravond, 26 febr., hadden we deze retour met de volgende opmerkingen:

Nogmaals dank voor de door u per e-mail van 17 februari 2021 toegezonden lijst. Wij hebben deze gecontroleerd en komen tot de volgende bevindingen:

  1. Veruit de meesten klanten (130) op de lijst zijn gecompenseerd op basis van de door ons toegezegde coulancevergoeding. Tevens is er één klant door ING gecompenseerd voor phishing, een andere klant is reeds gecompenseerd door ABN Amro. In bijgaande xls hebben deze 132 klanten de status ‘afgerond’.
  2. Dan is er een kleine categorie klanten (4) die wel voor de coulancevergoeding in aanmerking komen maar (deels) niet gecompenseerd zijn omdat er nog gelden van een andere bank retour moeten komen na een check met het proces verbaal van de klant. Wij verwachten deze dossiers volgende week af te ronden.
  3. Op de lijst staan ook klanten (15) die niet in aanmerking voor vergoeding onder het door de ING geformuleerde coulancekader. Het betreft hier klanten waarvan uit onze gegevens blijkt dat zij geen slachtoffer zijn geworden van spoofing maar van een andere vorm van oplichting, zoals hulpvraag-oplichting of helpdeskfraude. Deze vormen van fraude vallen buiten het coulancekader. Voor zover deze klanten ING individueel hebben benaderd zijn deze klanten erover geïnformeerd dat zij niet voor vergoeding in aanmerking komen.
  4. Tot slot resteert er een categorie klanten die wij niet herkennen. Deze slachtoffers (2) zijn volgens onze gegevens geen klanten van ING of zijn niet herleidbaar op basis van uw informatie (50 klanten). Mogelijk dat hier een fout is gemaakt met de opgegeven IBAN’s of aanvullende persoonsgegevens. Wij zullen uiteraard een aanvullende check doen als de volledige gegevens van deze klanten alsnog wordt overgelegd. Bijgaand vindt u de lijst retour, met daarop status per klant. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Deze ING-gegevens zijn nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht. Dat gaat nog een paar dagen vergen. Met de betrokken ING-gedupeerden zal de komende week door GIBO zelf contact worden opgenomen om te controleren of het klopt wat de ING concludeert. De ING-gedupeerden hoeven nu niet zelf naar ons te reageren. (Tussen 15 februari en 26 februari zijn er ook nog een aantal betalingen gedaan door de ING en is dat ook door gedupeerden aan ons gemeld.)

ABN/AMRO
Onze advocaat heeft op 17 februari een brief gestuurd aan deze bank met een analyse dat ABNAMRO te vroeg negatieve beslissingen neemt over de categorie "grof nalatig". De criteria voor grove nalatigheid moeten nog steeds in nader overleg worden bepaald. Dit conform de met Minister Hoekstra gemaakte afspraken. De ABN reageerde hierop door te stellen dat ze zich niet herkennen in deze situatie daar zij tot dusver verzoeken van klanten die onder het bereik vallen van de spoofing-coulancevergoeding nog niet hebben afgewezen. Hierop hebben wij weer gereageerd met een tiental voorbeelden van gedupeerden die wel door de ABN zijn afgewezen inzake 4 verschillende redenen.
Van deze correspondentie hebben wij ook Kassa, de Consumentenbond en de politiek op de hoogte gesteld. Dit heeft erin geresulteerd dat Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) wederom Kamervragen heeft gesteld aan de minister van Financiën en aan de minister van Justitie en Veiligheid over de voorgang in het bepalen van het begrip ‘grove nalatigheid’ inzake spoofingfraude.

De overige banken
De gedupeerden van de kleinere banken hebben we de afgelopen week benaderd met het verzoek om aanvullende informatie over noodzakelijke gegevens te verstrekken aan GIBO. Dit om ook bij deze banken een compleet beeld te krijgen voor een eindafwerking of een rechtszaak.

Overzicht
Om een goed overzicht te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de terugbetalingen (de banken noemen dat coulance) zouden we tóch graag van alle niet-ING gedupeerden, die zich in de voorgaande maanden bij ons hebben aangemeld, een melding willen ontvangen als ze het geld terug hebben ontvangen. Een simpel mailtje is voldoende. Dat lijkt ons niet te veel gevraagd. De ING-gedupeerden worden nog door ons benaderd zoals hierboven vermeld.

Opsporing verzocht
Naar we hebben vernomen zijn een paar spoofing-gedupeerden benaderd door het TV programma ‘Opsporing verzocht’. Op 9 maart a.s. wil men aandacht geven aan spoofing en een aantal foto’s tonen van verdachten die geld hebben ‘getankt’ bij een pinautomaat van bankrekeningen van spoofing slachtoffers. De geldezels en de criminelen krijgen dan een ‘gezicht’.

Onderzoek
Universiteit Leiden We zijn benaderd door een masterstudent Criminologie van de Universiteit van Leiden. Zij studeert momenteel af bij de Betaalvereniging Nederland en wil graag met een vijftiental spoofing gedupeerden in contact komen voor een wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op: “Waar precies werden de slachtoffers ontvankelijk voor het verhaal van de daders”. Op basis van de gespreksgegevens stelt ze voorstellen op van tegenmaatregelen. Dit gebeurt tijdens een anoniem interview van een uur. Het kan dus zijn dat een paar van de GIBO gedupeerden binnenkort gebeld worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


«   »