Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17

Gepubliceerd op 13 februari 2021 om 16:42

De resultaten tot nu toe

De laatste paar weken zijn er weer een aantal terugbetalingen geweest. Maar de hoeveelheid is minder dan in de weken ervoor. Zie het overzicht hieronder. Daarom zouden we aan de, bij ons ingeschreven, gedupeerden willen vragen om toch vooral aan ons te melden als je het gespoofde geld weer terug hebt ontvangen op je eigen bankrekening. Een simpel mailtje is voldoende. Op deze wijze kunnen we goed controleren wie nog géén retourboeking heeft ontvangen.
De ING heeft in december toegezegd om vóór 18 februari alle spoofing meldingen te kunnen her-beoordelen. De ABNAMRO zegt hier veel meer tijd voor nodig te hebben, maar werkt dan ook ingewikkeld met een te ondertekenen brief en een acte van cessie. In samenwerking met de Consumentenbond is deze bank aangesproken op deze langzame verwerking. De andere banken hebben tot op heden ook nog niet alles afgewerkt. Vanaf 25 februari zullen we per bank het ‘net ophalen’ en daarna de banken confronteren met de aantallen van (nog) niet gecompenseerde spoofing gedupeerden.

Voortgang terugbetalingen banken stand van zaken op 13 februari 2021

ING ABN/AMRO Volksbank Rabo
Aantal gedupeerden 585 174 35 21
Totale schade € 8.731.231,66 € 2.798.671,57 € 396.549,87 € 652.615,99
100% terugbetaalde gedupeerden 360 49 24 17
Terugbetaalde schade € 5.618.583,42 € 755.943,35 € 312.707,55 € 572.545,99
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 49 19 0 0
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 413.809,16 € 101.586,75 € 0,00 € 0,00
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 228 131 11 4
Saldo nog terug te betalen € 2.698.839,08 € 1.941.141,47 € 83.842,32 € 80.070,00
Overige banken Bank onbekend Totaal
Aantal gedupeerden 15 91 924
Totale schade € 330.966,76 € 1.530.705,95 € 14.440.741,80
100% terugbetaalde gedupeerden 5 9 464
Terugbetaalde schade € 106.379,69 € 152.378,00 € 7.518.538,00
Gedeeltelijk terugbetaalde gedupeerden 4 0 72
Gedeeltelijk terugbetaalde schade € 33.091,74 € 0,00 € 548.487,65
Saldo nog terug te betalen gedupeerden 10 82 466
Saldo nog terug te betalen € 191.495,33 € 1.378.327,95 € 6.373.716,15

Voor zover we kunnen nagaan heeft de ING alle bij hen bekende gedupeerden persoonlijk bericht gestuurd over de procedure en het tijdpad van compensatie. De ABNAMRO blijkt wat dat betreft de zaak niet op orde te hebben. Veel mensen hebben van deze bank nog helemaal niets gehoord en anderen krijgen ineens tot hun verrassing geld teruggestort.

Naam en adres van fraudeurs
Vorig jaar hebben we in onze nieuwsbrieven melding gemaakt van het feit dat de wetgeving per 1 januari jl. ging veranderen met betrekking tot het opvragen van de naam en het adres van online-fraudeurs. Niet alleen voor spoofing maar voor alle soorten van internet oplichting. De Betaalvereniging Nederland heeft een procedure opgesteld om deze gegevens vanaf eind februari te kunnen opvragen.
In AD nieuws konden we hierover het volgende lezen:

 • Eerst aangifte doen bij de politie
 • Als de politie aan de bank bevestigt dat er ook daadwerkelijk internetoplichting heeft plaats gevonden vraagt de bank aan de vermeende oplichter om het geld terug te storten.
 • Als dat na 21 dagen niet is gebeurd, worden naam en adres gedeeld met het slachtoffer.
 • Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt voor een civiele zaak en niet om persoonlijk verhaal te gaan halen.
 • Tot 13 maanden terug kunnen NAW gegevens worden opgevraagd bij de bank.
 • Het gefraudeerde geld kun je dus alleen terug krijgen door te gaan procederen, en dat is duur.
 • Gerechtsdeurwaarder bij LAVG Rick van de Rest heeft hiervoor een Eerste Hulp Bij Online Fraude (EHBO Fraude) procedure opgesteld. Speciaal voor kleine oplichtingen. (ook bekend van Tanken Zonder Betalen)

Gesprek met politie
3 Februari jl. hadden Freek en Klaas via de computer een “Microsoft Teams gesprek” met een 4-tal personen van de politie. Dit naar aanleiding van de brief die we op 1 oktober jl. hadden verzonden aan Front-office desk Financieel Economisch team en een schriftelijke reactie hierop van 14 december jl. De ‘aanwezige’ politie functionarissen waren:
- Drs. T.G. van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime Nationale Politie
- Arjan de Zwart, Hoofd Regionale Recherche Rotterdam en Voorzitter Cybercrime Nationaal Overleg
- Lodewijk van Zwieten Hoofd Beleid en Strategie Openbaar Ministerie.

Een paar onderdelen uit dit gesprek van ruim een uur:

 • Cybercrime neemt veel sneller toe dan verwacht
 • Politie is goed in ‘ouderwetse’ criminaliteit en moet een inhaalslag maken m.b.t. cybercrime. 2 Jaar geleden zijn daarom cybercrimeteams opgericht
 • De strafrechtketen kan het niet alleen oplossen. Heeft veel hulp nodig van o.a. banken en telecom bedrijven, burgerij. Men is blij met initiatief van Stichting GIBO.
 • Doelstelling van de teams is het verstoren van het businessmodel van de criminele oplichters. (Er voor zorgen dat men niet buitensporig veel geld kan ‘verdienen’ aan de diverse soorten van oplichting)
 • Wij hebben aandacht gevraagd voor de grote impact die spoofing heeft op personen en hun omgeving, de manier van communiceren van politie bij het stopzetten van het onderzoek na de aangifte, dat niet iedereen waarschuwingen leest via TV-spotjes, kranten of andere media, dat er meer controle moet komen bij de banken als jongelui (toekomstige geldezels) bankrekeningen openen.

Afgelopen week ontvingen we van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie een verzoek om medewerking aan het programma Opsporing Verzocht. Een paar gedupeerden hebben we met hen in contact gebracht. Tevens zullen er in dit programma verdachten ter herkenning worden getoond aan de kijkers.

Rechtsbijstand verzekeringen
Begin december hebben we de vier grote RBV’s een brief gestuurd. Achmea, DAS, ARAG en Univé. In de brief hebben we gevraagd om financieel support voor de juridische kosten die GIBO heeft gemaakt en nog moet gaat maken. Een paar honderd gedupeerden is verzekerd bij deze RBV’s. Met onze collectieve activiteiten voorkomen we dat er allerlei individuele kosten moeten worden gemaakt bij de RBV’s. We dachten aanspraak te kunnen maken op een kleine vergoeding per verzekerde, maar de 4 grote ‘jongens’ denken daar tóch anders over. GIBO is niet bij hen verzekerd en dus geen partij. Van een donatie of sponsering heeft men nog nóóit gehoord. Terwijl men als individu wél een derden advocaat mag inhuren die soms wel duizenden euro’s kost. (Een enkele gedupeerde heeft via zijn eigen RBV veiliggesteld geld retour ontvangen, maar dat was ook wel teruggekomen als de RBV niet was ingeschakeld)
Na diverse mails en brieven kunnen we het volgende constateren: Alleen Achmea heeft via een klein aantal verzekerden 100 euro per verzekerde overgemaakt op de GIBO bankrekening. DAS en ARAG hebben te kennen gegeven hieraan geen medewerking te willen verlenen en van Univé hebben we, ondanks herhaalde verzoeken, geen enkele reactie mogen vernemen.
Misschien is het zinvol om je af te vragen waar de RBV-premiegelden dan wél voor kunnen worden gebruikt? Het in stand houden van de eigen organisatie of het bijstaan van gedupeerden?

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


«   »