Home » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

Gepubliceerd op 16 januari 2021 om 14:17

LAATSTE NIEUWS!!
Zie de vet onderstreepte passages in deze nieuwsbrief

Aanmeldingen en inschrijvingen (stand van zaken per 15-1-2021) Er zijn momenteel 877 inschrijvingen én aanmeldingen binnengekomen bij Stichting GIBO. Ook hebben we een aantal niet-spoofing meldingen verwijderd uit ons bestand. Op basis van deze aantallen is bij GIBO nu een totaal schadebedrag bekend van € 14.178.427.85

 • Er hebben zich nog een paar gedupeerden gemeld van de RABO bank en de KNAB-bank
 • De Volksbank heeft een totaal schade bedrag van € 338.549,= bij 30 gedupeerden. Hier is het merendeel van de gedupeerden gecompenseerd, maar daar zijn nog een 7-tal die slechts gedeeltelijk zijn gecompenseerd. (schade nog bijna 1 ton) Hier wordt werk van gemaakt. Gisteravond hadden we al 3 meldingen dat er tóch nog wordt uitbetaald.
 • De ABN/AMRO (160 gedupeerden) is nog maar net begonnen met het compenseren en/of vergoeden van de totale schade. (€ 2.355.718.=) Maar hier hebben we al een 4-tal problemen gesignaleerd. (€ 52.870.=) Wel is er dik 2 ton veiliggesteld geld terugbetaald. Gisteravond ontvingen we bericht dat ABN tóch de 2019 spoofingen gaat compenseren en alle afwijzingen gaat her-beoordelen. Zij zoeken hiervoor met de gedupeerden nader contact.
 • De ING kent 563 gedupeerden en heeft al 127 gedupeerden gecompenseerd voor een totaalbedrag van 2.3 miljoen. Ze hebben nog 6 miljoen te gaan. Overigens zijn er in de laatste week weinig meldingen van ING terugbetalingen geweest. Aan veiliggesteld geld is hier ruim 8 ton teruggestort.

Wat is er de afgelopen 2 weken gebeurd Héél veel. Het belangrijkste is dat al zo’n 160 gedupeerden hun gespoofde geld hebben terugontvangen. Dat is natuurlijk heel fijn maar er zijn nog 700 slachtoffers die wachten op hun geld en een aantal heeft niet alles teruggekregen. Hiervoor worden door de banken verschillende redenen opgegeven. Een opsomming:

 • Na afloop van de telefonische spoofing werd de pinpas thuis opgehaald door een ‘bankmedewerker’ en al dan niet doorgeknipt. De ene bank vergoed wel, de andere niet.
 • Er zijn in één sessie meerdere betalingen gedaan naar verschillende bankrekeningen. Slechts 1 overboeking wordt dan (soms gedeeltelijk) vergoed.
 • Er zou niet gebeld zijn met het nummer van de bank.
 • Echtpaar, beide opgelicht. Zelfde PV, verschillende banken. De één wordt wel de ander niet vergoed.
 • Spoofing vond plaats vóór 1-1-2020. Hierover hebben we de banken al aangeschreven. En ABN gaat wel vergoeden.
 • Terugbetaling vond gedeeltelijk plaats uit coulance. Veelal Volksbank
 • Er is geen malware, software of skimming gevonden. Waar wordt niet vermeld.
 • Er is doorverbonden door de ‘bankmedewerker’ die belde namens de ene bank naar een andere bank.
 • Men zou zelf verantwoordelijk zijn voor de overboekingen
 • Er zijn ook een paar onduidelijke redenen van weigering.

Deze redenen worden door ons zorgvuldig in categorieën ingedeeld. Hiervoor zijn we het complete databestand nogmaals doorgelopen en toekomstige meldingen worden hierin ook verwerkt. Mocht het zover komen dat men blijft weigeren om deze gedupeerden terug te betalen dan gaan we hiertegen procederen. Het kan niet zo zijn dat de ene bank wél en de andere bank níet de diverse vormen van duidelijke spoofing vergoedt. Dat is puur willekeur.

Gesprek banken – Consumentenbond – ‘Grove Nalatigheid’ Uit de brief van de ABN mogen we concluderen dat ‘grof nalatig’ wordt gebruikt als men meermaals slachtoffer is geweest van spoofing. Ook zakelijke klanten kan grof nalatigheid worden verweten. In de toekomst zal dit nog verder worden gedefinieerd.
De banken hebben tot medio februari de tijd om de opdracht van het Ministerie uit te voeren. Dit zoals verwoord in het persbericht van het Ministerie en in de Motie van de Tweede Kamer. De verwachting was dat de banken in overleg met de Consumentenbond heel snel de definitie van ‘grove nalatigheid’ zouden vaststellen. Op 8 januari ie er afgesproken dat op 15 januari dit overleg ging plaatsvinden. Dit wordt op een later tijdstip verder bepaald.

Hoe nu verder?
Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen mbt veilig gesteld geld, (gedeeltelijke) terugbetalingen en geweigerde terugbetalingen of brieven en verdere correspondentie van je bank. Mocht je gebeld worden door de bank vraag dan altijd een schriftelijke bevestiging van het gesprek. (mail of brief) Zo heb je altijd iets op papier staan en in het kader van ‘de bank belt u nooit’ weet je nooit zeker of het gesprek wel 100% te vertrouwen is. Ook als de boodschap van de bank is dat niet alles vergoed wordt: vraag dan altijd of de bank in de schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek duidelijk wil uitleggen waarom ze niet alles willen vergoeden en hoe je in beroep kunt gaan.

Crowdfunding en donaties
Ten tijde van de ‘grote schrik’ zijn een aantal gedupeerden met behulp van familie en vrienden voor zichzelf een crowdfunding actie gestart. De een was hierin meer succesvol dan de ander. Nu de banken aan het terugbetalen zijn, bereiken ons vragen over hoe te handelen met deze reeds ingezamelde gelden. Onder aftrek van de kosten van de crowdfundingsite zijn er gedupeerden die nu hun geld dubbel, of voor een gedeelte dubbel hebben terug ontvangen. (naast soms de royale rente van de bank) Daar zijn een paar mogelijkheden voor om het te vereffenen:

 • Terugbetalen van de gedoneerde gelden aan degenen die je hebben gesponsord
 • Storten op de GIBO bankrekening om de kosten te betalen voor de rechtszaak voor de spoofing gedupeerden die dan óók kosteloos geholpen kunnen worden.
 • Storten op een door jezelf te bepalen goede doelen stichting
 • Denken: ‘Pik in, ’t is winter’.

Het is natuurlijk aan een ieder om te bepalen wat het beste bij je past en wat je eigen geweten je ingeeft. Maar we hebben als GIBO nog niet de helft aan donaties binnengekregen die we denken nodig te hebben voor de onvermijdelijke, komende rechtszaken. Dit gezien de redenen van niet uitbetalen zoals hierboven zijn omschreven. Daarom durven we jullie nogmaals te vragen om een klein deel van de retour gekomen bedragen en/of rentebedragen aan stichting GIBO over te maken. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor juridische bijstand en gemaakte onkosten. De bestuursleden en andere hulptroepen werken, hoewel er al enkele duizenden uren werk in is gestoken, Pro Deo.

Websitebezoek
Afgelopen dinsdag 12 januari hebben we de grens overschreven van 5.000 bezoekers op onze website. Dit in drie maanden tijd. De site voorziet beslist in een behoefte van gedupeerden van spoofing, maar ook van andere vormen van bankrekening oplichting.

Kassa
Vanavond besteedt Kassa! weer aandacht aan spoofing. (NPO 1, 19.05 uur) Er zijn een aantal gedupeerden in het programma die blij verrast waren met de teruggekomen gelden. Ook is er op 21/1 in het programma ‘Stand van Nederland’ om 22.10 uur een spoofing gedupeerde te zien.

Vraag over belastingaangifte
Van een gedupeerde ontvingen we de volgende vraag: Wanneer gedupeerden het geld van de bank op hun bankrekening gestort krijgen. Wat zegt dan de Belastingdienst? Onze penningmeester gaf het volgende antwoord:
Dit is geen schadevergoeding. In principe heeft u een vordering op de fraudeur, ivm het onterecht overboeken van geld. De vordering draagt u over aan de bank en u heeft uw te vorderen bedrag weer terug op de rekening. Dus de fiscus gaat hier dus niets van vinden. De bank zal de vergoede rente ook als rentevergoeding verantwoorden. Ook dit is voor de belastingdienst niet van belang, indien het een particuliere (box 3) bankrekening betreft. Hiervoor gelden de gewone fiscale regels.

 1. Saldo op de bank per 31 december is 2020 is van belang voor aangifte Inkomsten Belasting 2021
 2. Indien het bedrag op 31 december 2020 nog niet op de rekening staat, moet dit als een overige vordering (ook box 3) opgenomen worden.

Dus fiscaal maakt het niet uit of de terugbetaling voor of na 31 december heeft plaatsgevonden.

Het bestuur van stichting GIBO: Monique, Freek, Klaas


«   »