KASSA: ABN AMRO coulance bankhelpdeskfraude (spoofing)

Goed nieuws voor ABN AMRO klanten die slachtoffer werden van bankhelpdesfraude, waarbij je wordt gebeld door iemand die zich overtuigend voor kan doen als medewerker van de bank. Volgens ABN AMRO zouden tientallen klanten niet in aanmerking komen voor de afgesproken coulance vergoeding, omdat zij zich niet aan de veiligheidsregels van de bank hebben gehouden. De bank is nu toch tot inzicht gekomen dat de klanten met de crimineel meewerkten omdat ze in de veronderstelling waren dat het de bank is, en gaat ook deze groep klanten vergoeden. Kassa toonde eerder aan dat de beveiliging van ABN AMRO om haar klanten te beschermen tegen hoge schade bij dit soort oplichting achterblijft in vergelijking met andere banken. De bank zegt al enige tijd daar mee bezig te zijn en binnenkort met concrete maatregel te komen.


«   »