ING komt slachtoffers spoofing toch tegemoet

ING komt mensen die slachtoffer zijn geworden van 'spoofing' alsnog financieel tegemoet. De bank verklaarde na meerdere uitzendingen van Kassa hier niet toe bereid te zijn, maar komt daar nu op terug.

In een verklaring meldt de bank: "ING wil haar gedupeerde klanten tegemoet komen bij deze vorm van oplichting, omdat de criminelen de naam en/of  het telefoonnummer van de bank misbruiken. Hoewel ING niet aansprakelijk is voor de schade die haar klanten hebben geleden door ‘spoofing’, wordt er door criminelen bij deze oplichting wel misbruik gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben."

De bank is van plan om elk individueel spoofinggeval te gaan toetsen, voordat er tot schadevergoeding wordt overgegaan: "Er moet aantoonbaar sprake zijn van misbruik van de naam of telefoonnummer van ING. Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben", vindt de bank. "Er mag geen sprake zijn van grove nalatigheid."

Bank benadert slachtoffers
Gedupeerde klanten van spoofing die zich bij ING gemeld hebben, worden zo spoedig mogelijk door ING benaderd; ze hoeven zelf geen contact op te nemen, stelt de bank. Half februari van het volgend jaar wil ING klanten hebben gecompenseerd. ING past de coulance met terugwerkende kracht toe vanaf 1 januari 2020.

Overleg met Hoekstra
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer vrijdag 18 december geïnformeerd dat hij met de banken een integrale aanpak van (online) fraude en oplichting wil afspreken. In dat kader hebben banken een 'coulancekader' voorgesteld voor het vergoeden van spoofing. Alle vier de grote Nederlandse banken hebben nu met Hoekstra afgesproken om spoofingslachtoffers tegemoet te komen.

De coulance van de banken geldt  niet voor andere vormen van fraude waarbij klanten zelf transacties uitvoeren zoals Marktplaatsfraude en Whatsappfraude.

Bron: kassa.nl


«   »