Datum Contact Omschrijving
26-05-20 Gedupeerde 's Middags gebeld door mijn schoonzus. Ze was opgelicht en was al haar (spaar)geld kwijt. Alles! Dat heet spoofing. Nog nooit van gehoord
30-05-20 Zoon Onze zoon belde; Hij had via internet en telefoon contact gehad met ene Nando van Overveld. Zijn vader is ook gedupeerd door spoofing. Gelijk telef. contact gezocht.
1-06-20 Platform Uitwisseling gegevens met Nando over spoofing gevallen op internet.
3-06-20 Platform Afgesproken dat we samen een platform gaan vormen om publiciteit te genereren.
5-06-20 Platform Afspraak gemaakt: familie gaat zich bezig houden met rechtsbijstandverzekering. Platform zoekt het hogerop dmv publiciteit.
9-06-20 platform Plan van aanpak en doelstellingen geformuleerd.
16-06-20 platform Overzicht perscontacten ontvangen van Nando.
18-06-20 platform Eerste persbericht.
30-06-20 platform Consumentenbond en Claimservice benaderd. Afwijzende reactie.
9-07-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 01: Wat is spoofing, wat doe 't met gedupeerden, wat zeggen de banken, meld je aan. Doelstelling: 20 gedupeerden, dan meer publiciteit.
13-07-20 platform Noord Hollands Dagblad Interview en redactioneel in de Krant, later in Leidsch Dagblad, Gooi-Eemlander, Schager Dagblad etc.
14-07-20 Freek Freek geeft zich op als gedupeerde. Hij heeft juridische kennis.
15-07-20 platform Interview met Funx Radio.
16-07-20 Schenkevelde Bespreking in Alkmaar met Anette Mak en Nando v. Overveld.
18-07-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 02: 68 aanmeldingen Schade € 1.539.856,84 Veel media aandacht. Wat kun je zelf doen. Advokaten kantoor benaderd. Stappenplan.
18-07-20 Freek Freek biedt zich als vrijwilliger aan te helpen om het platform gestalte te doen geven.
21-07-20 Politie Verzoek aan Landelijk Ressortparket tot bundeling krachten en gegevens.
22-07-20 platform Tweede persbericht.
27-07-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 03: 82 aanmeldingen Schade € 1.930.762,27 Media aandacht, bankapp-volgers.
2-08-20 Politie Verzoek aan Landelijke Eenheid tot bundeling krachten en gegevens.
6-08-20 Dagbladen Interview Friesch Dagblad.
8-08-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 04: 97 aanmeldingen Schade € 2.247.216,29 Landelijk parket, schriftelijk klacht bij bank, onverschuldigde betalingen, waarschuwing ING bij sommige gedupeerden.
10-08-20 Stichting 79 keer 1 cent overgemaakt naar geldezelrekeningen/Freek.
19-08-20 Kassa Eerste telef. gesprek met Esther/Klaas.
20-08-20 Politie Eerste aanhoudingen in Nieuw Buinen en Helmond.
21-08-20 Schenkevelde Bespreking in Alkmaar met Anette Mak, Nando, Freek en de dames van Kassa.
23-08-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 05: 112 aanmeldingen Schade € 2.471.658,53 Eerste arrestatie, aanpak advocatenkantoor, Kassa, Mol bij woningcoop.
28-08-20 Kassa TV Opnames.
1-09-20 Betaalver. Ned. Verzoek deelname in de kosten proces banken.
3-09-20 ouderenbonden Verzoek deelname in de kosten proces banken.
4-09-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 06: 119 aanmeldingen Schade 2.363.027,89. Opstart Stichting, Notaris, Kassa!
5-09-20 Dagbladen Friesch Dagblad. Full-spread aandacht voor spoofing.
5-09-20 Kassa Eerste Kassa! uitzending.
10-09-20 Hupkes Brief naar ING.
10-09-20 Politie Eerste contact met André over cybercrime zaken.
13-09-20 platform Nando haakt af voor bestuursfunctie Stichting ivm aandacht voor opstart eigen bedrijf.
15-09-20 Betaalvereniging NL Afwijzende beschikking verzoek financiering.
18-09-20 Schenkevelde Bespreking in Alkmaar met Anette Mak en Freek.
18-09-20 Stichting Aanvraag oprichting stichting naar notaris.
21-09-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 07: 291 aanmeldingen Schade 4.857.832,82. Reactie betaalvereniging, oprichting stichting, veel gestelde vragen, onverschuldige betalingen, politie, hulp vragen, roodstand bij banken.
23-09-20 Stichting Opstellen privacy verklaring / Ton.
1-10-20 Politie Brief aan Frontoffice Fraude over gecoördineerde aanpak spoofing.
3-10-20 Stichting Eerste bespreking met Erik m.b.t. bouw website.
5-10-20 Banken Brieven naar alle banken verzonden mbt uniforme opvolgingsprocedure en waarschuwingen tegen spoofing.
6-10-20 Stichting Volmacht voor Notaris getekend.
7-10-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 08: 336 aanmeldingen Schade 5.476.243,43 Goed nieuws, Oprichting stichting, banken, politie, spoofing per maand, dubbele benadering.
10-10-20 Bestuur Eerste bestuurvergadering in Hilversum. Kennisgemaakt met Monique en Ton (privacy-verklaring).
17-10-20 Stichting Oprichting Stichting GIBO een feit.
17-10-20 Stichting ANBI status aangevraagd bij belastingdienst.
20-10-20 Stichting Eerste bijeenkomst Raad van Toezicht in Purmerend/Freek.
21-10-20 Stichting Benoeming Raad van Toezicht een feit: Romke, Bert en Peter.
21-10-20 Bestuur Principebesluit keuze advocaat.
21-10-20 Hupkes Offerte voor proceskosten.
22-10-20 Stichting Belastingdienstnummer ontvangen.
22-10-20 Kassa Verzoek om gedupeerden te benaderen voor zelf maken van kleine videoboodschappen voor ING.
23-10-20 Politie Interview Politie opleiding Leeuwarden.
26-10-20 Stichting Stichting ingeschreven in UBO register bij Kamer van Koophandel.
30-10-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 09: 459 aanmeldingen Schade 7.493.406,85 Oprichting Stichting, website, Raad van toezicht, funding, banken brief. Klacht bij bank leggen, Kifid, In beroepgaan, consumentenbond, Jinek, Kassa.
30-10-20 Stichting Aanvraag voor Bankrekening bij RABO.
7-11-20 Kassa Tweede Kassa! uitzending.
9-11-20 Stichting Christi gaat helpen met het vullen van de databank.
9-11-20 Media Radar op TV over spoofing en gesprek met 2 Tweede Kamer-leden.
14-11-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 10: 729 aanmeldingen en inschrijvingen Schade 8.749.638,= Advocaten keuze, bankrek. nummer, reactie banken, arrestaties.
18-11-20 Stichting Proef beroepsprocedure bij Kifid gestart inzake 1 gedupeerde.
26-11-20 Politiek Motie van Nispen ingediend in 2de kamer.
27-11-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 11: 605 Inschrijvingen Schade € 9.850.000,= Bankrek.nummer, Funding, Intervieuws, Gesprek Volksbank, Betaalver. is trots op snelle betalingen!
1-12-20 Volksbank Brief Hupkes aan Volksbank.
1-12-20 Hupkes Brief naar ABN/AMRO.
2-12-20 Consumentenbond Eerste gesprek met Olaf King Consumentenbond/Freek.
7-12-20 Volksbank Bespreking in Utrecht.
8-12-20 Verzekeringmaatsch. Verzoek deelname in de kosten proces banken.
11-12-20 Politiek Antwoorden van Min. V. Justitie op de vragen 2de Kamer.
12-12-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 12: 742 inschrijvingen Schade 11.343.576,38 Verslag gesprek Volksbank, spoofingen per maand, RBV's, NAW gegevens criminelen, consumentenbond, motie van Nispen.
14-12-20 Stichting Belastingdienst keurt ANBI aanvraag af.
18-12-20 Politiek Persbericht Ministerie van Financiën. Spoofing wordt gecompenseerd.
19-12-20 Kassa Derde Kassa! uitzending.
21-12-20 Gedupeerden Nieuwsbrief 13: 854 inschrijvingen Schade 11.545.437,31 Goed nieuws, Persbericht Ministerie, Kassa, RBV's.
24-12-20 Gedupeerden De eerste gedupeerden worden door de ING 'gecompenseerd'.
31-12-20 Stichting Aantal ontvangen en verzonden mailtjes in 2020: 11.842 stuks.
02-01-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 14: 876 inschrijvingen Schade € 13.657.114.34, Bedankjes, Compensatie en vergoeding. Coulance of tegemoetkoming
16-01-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 15: 877 inschrijvingen Schade € 14.178.427,85, Wat is er de afgelopen 2 weken gebeurd, Gesprek banken – Consumentenbond
30-01-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 16: 913 inschrijvingen, Schade € 14.289.724,07, Volksbank reageert op Kassa item
13-02-21 Gedupeerden Nieuswbrief 17: 924 inschrijvingen, Schade € 14.440.741,80, Gesprek met Politie
27-02-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 18: 918 inschrijvingen, Schade € 14.435.083,50, Brief ING
13-03-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 19: 905 inschrijvingen, Schade € 14.361.893,48, reactie ING
23-04-21 Gedupeerden Nieuwsbrief 20: 907 inschrijvingen, Schade € 14.361.893,48, communicatie met banken
04-06-21 Gedupeeerden Nieuwsbrief 21: Eindelijk een definitie van ‘Grove Nalatigheid en Spoofing?!