Bestuur:

Voorzitter: Freek (woordvoeder, juridische zaken en Politie contacten)
Penningmeester: Monique  (bankrekeningzaken, betalingen en fondsenwerving)
Secretaris: Klaas (in- en externe communicatie, nieuwsbrieven, registraties en website)

Raad van Toezicht:

Romke Hans ……….. (1949)
1982 – 1995: rechter rechtbank Amsterdam
1995 – 2014: vicepresident/seniorrechter rechtbank Amsterdam
2014 – 2019: rechter-plaatsvervanger rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Per september 2020 tot februari 2022 opnieuw rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam met detachering rechtbank Rotterdam o.g.v. corona verzamelwet.

Nevenfuncties:
Van februari 2016 tot heden voorz. Raad van Toezicht St. Accessibility, een stichting die zich bezighoudt met het toegankelijk maken van digitale toepassingen voor blinden en slechtzienden en anderszins beperkten.
Van 2009 tot heden: lid/plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Zorgcirkel, een grote zorginstelling met een groot aantal vestigingen in Noord-Holland.

Peter ……. (1952)
Heeft na zijn studie elektrotechniek aan de Universiteit Twente gewerkt in de high-tech sector bij verschillende grote ondernemingen (o.a. Philips in Eindhoven). Sinds 1990 actief geweest in diverse management functies en betrokken geweest bij verschillende start-ups. Daarnaast betrokken geweest bij het onderwijs. Was voorzitter van de CCTO in 1998.

Tegenwoordig werkzaam als ondernemer in de tech sector.

Bert  ……… (1946)
Geboren te Amsterdam.
Van 1964 tot 2005 werkzaam geweest, laatstelijk als controller bij verschillende bedrijven in het bank- en verzekeringswezen

 

Beleidsplan

De statuten: